Teori

Evrende hiçbir olay neden-sonuç ilişkisini bozacak ve kendi oluşumunu engelleyecek biçimde gelişmez. Bu teori; zaman yolculuğu kavramını, mesnetsiz kılar. Yakın atalarımızın beylik argümanı olan ”tarihin tekerrürü” de; maalesef züğürt tesellisi… Bahsini ettiğim sıralama; uzak atalarımızın sahip olduğu yaşam alışkanlıklarını terk etmeye başladığımız dönemden bugüne kelebek etkisi ile ihtiyaçlar dahilinde evrimleşti ve evrimleşmeye de devam edecek…

Bize düşen, ilkesel açısından tutarlı olmak, fabrika ayarlarımıza geri dönmek için bir şeyleri (bkz:dambıl) kaldırıp indirmemiz gerektiği gerçeğini yadsımak…